Integritetspolicy

Vi hanterar säkerheten kring dina personuppgifter med största respekt och hänsyn. Här beskrivs hur insamling och användning av data hanteras för att följa gällande lagar och förordningar GDPR (General Data Protection Regulation).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

Om du har kontaktat oss via e-post sparas de uppgifter du uppgivit i texten (namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer). Vi sparar dessa uppgifter enbart för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation, så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med kontakten. 

Om du genomför en personbedömning eller psykologisk utredning får du detaljerad information om hanteringen och användningen av dina personuppgifter i samband med testtillfället. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke, och du kommer att få både skriftligt och muntlig information samt en samtyckesblankett där du skriver under att du läst, förstått och godkänt hanteringen dina personuppgifter. 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig

Namn: Pär Larsson (personuppgiftsombud)

E-post: par.larsson@siap.se

 

SIAP AB (personuppgiftsansvarig)

Organisationsnummer: 556759-8130